kasa podatek

Podatek VAT w Polsce- co warto wiedzieć na jego temat?

Podatki są czymś oczywistym- za pewne każdy z nas już tak mocno się do nich przyzwyczaił, że na co dzień nie zwraca na nie uwagi. Ich płacenie weszło nam w krew i nie ma też co polemizować z sensownością ich płacenia- stanowią daninę dla państwa, z płacenia której nie można zrezygnować. Tymczasem, warto wiedzieć, że podatek VAT najczęściej i najmocniej obciąża osoby, które nabywają dany towar. Analogicznie, sami przedsiębiorcy odliczają ten podatek w każdym miesiącu rozliczając się z urzędem skarbowym, stają więc raczej w roli pewnego pośrednika. W przypadku, kiedy mogą wystąpić różnego rodzaju różnice w stawkach podatkowych- przedsiębiorca może uzyskać nawet zwrot zapłaconego podatku. Jak przedstawia się wysokość podatku VAT w Polsce w porównaniu do innych krajów? Na pewno bardzo interesujący jest fakt wynikający z tego, że w naszym kraju podatek ten należy do jednych z najwyższych w całej Europie. Oczywiście, każde państwo ma prawo ustalać wartość podatków według własnego uznania, przyjęte jednak zostało, aby nie był on niższy niż 15% w Unii Europejskiej. W Polsce podatek ten utrzymuje się na poziomie 23% już od dłuższego czasu.

Jakie są inne stawki podatkowe? Różne rodzaje opodatkowania

Oprócz najczęściej spotykanego podatku na poziomie 23%, są także jeszcze inne poziomy opodatkowania konkretnych towarów lub usług. Wszystkie te stawki dokładnie precyzuje prawo oraz poszczególne ustawy. Podatek na poziomie 8% dotyczy między innymi usług remontowych i budowlanych, a ten na poziomie 5% dotyczy produktów żywnościowych, książek oraz czasopism. Być może zaskakujący będzie także fakt, że istnieje także zerowe opodatkowanie, które w szczególnych przypadkach oznacza zwolnienie z płacenia danego podatku. W jakiej sytuacji można mieć w praktyce do czynienia z brakiem podatków? Jest to sytuacja określana jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub też eksport towarów. Najczęściej więc szary obywatel takiej sytuacji może nie doświadczyć w ogóle.

VAT jest idealnym przykładem podatku pośredniego

Rozliczając PIT lub też prowadząc własną działalność gospodarczą w znacznie bardziej namacalny sposób widzimy i czujemy, czym jest podatek i w jaki sposób się go płaci, ile wynosi i jaki ma charakter. Często nawet świadomie dążymy do tego, aby był jak najniższy dokonując różnego rodzaju optymalizacji w granicach obowiązującego prawa. Tymczasem, podatku VAT czasem nawet sobie nie uświadamiamy- jest tak oczywisty i tak powszechny. Dlatego też podatki można określić jako te bezpośrednie, które płaci się w ramach konkretnych rozliczeń w urzędzie skarbowym, ale też wyróżnia się te pośrednie, które się odprowadza, ale ktoś inny rozlicza je w naszym imieniu. Takim podatkiem jest VAT- jest wszechobecny, ale to nie konsumenci sami zanoszą tę daninę do urzędu skarbowego. Dobrze jest więc być świadomym jego specyfiki.